pragu i cilësisë “njeri”

vendosja e pragjeve të cilësisë (në arkitekturën kosovare) mendimet dhe madhësia jemi dëshmitar të kohës se nëpër çka është duke kaluar vendi i jonë dhe ne, në të gjitha sferat e domosdoshme të aktiviteteve të njeriut dhe shoqërisë. Nevoja  për një jetë më të mirë, të shëndosh, me rregull, me ardhmëri dhe të sigurtë në vendin tonë, shpesh…

0 Comments