anëtarësia për 2017

asociacioni i arkitektëve të kosovës e ka përgaditur kartelën e anëtarësisë për ju. pagesa e anëtarësisë për vitin 2017 duhet të bëhet si vijon: qëllimi: pagesa e anëtarësisë për vitin 2017 shuma: a.    rregullt                      30.0 €, b1. bachellor                    12.0 €, b2. student        …

0 Comments