PLATFORMA E VOTIMIT PËR PROJEKTET E "BIENALES SË ARKITEKTURËS 2018"

Platforma e votimit të projekteve pjesëmarrëse në “Bienalen e Arkitekturës 2018” është e vlefshme vetëm për anëtarët aktiv të Asociacionit të Arkitektëve të Kosovës. Ju lutemi, të përdorni email adresën e njëjtë të cilën i pranoni informacionet nga Asociacioni, për t’u regjistruar për votim.

[Kyquni]   |   [Regjistrohuni]