Legjlislacioni

Ligji Nr. 04/L - 110 24 Shtator 2012 -Ligji për ndërtim Ligji Nr. 04/L-188 PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE 02 Dhjetor 2014

0 Comments

SHARE SKOPJE 2017

 At the first edition of SHARE Skopje 2017, architects from 9 countries will present their international awarded projects After the success of The International Forum for Architecture and Engineering SHARE in Bucharest, Warszawa, Krakow, Budapest, and Sofia, the first edition of SHARE Skopje 2017 will take place on 5th September. Architects from 9 countries will present their international and awarded projects: Albania, Austria,…

0 Comments

kuvendi zgjedhor 02.02.2017

asociacioni i arkitektëve zgjedh strukturat e reja menaxhuese asociacioni i arkitektëve të kosovës ka mbajtur sot kuvendin e nëntë zgjedhor, ku janë zgjedhur strukturat e reja menaxhuese. u zgjodh kryetari i ri, arkitekti astrit nixha i cili me planprogramin e punës dy vjeçare, është zotuar se do të përmbushë misionin e asociacionit - në ngritje dhe sensibilizim të profesionit…

0 Comments

anëtarësia për 2017

asociacioni i arkitektëve të kosovës e ka përgaditur kartelën e anëtarësisë për ju. pagesa e anëtarësisë për vitin 2017 duhet të bëhet si vijon: qëllimi: pagesa e anëtarësisë për vitin 2017 shuma: a.    rregullt                      30.0 €, b1. bachellor                    12.0 €, b2. student        …

0 Comments

pragu i cilësisë “njeri”

vendosja e pragjeve të cilësisë (në arkitekturën kosovare) mendimet dhe madhësia jemi dëshmitar të kohës se nëpër çka është duke kaluar vendi i jonë dhe ne, në të gjitha sferat e domosdoshme të aktiviteteve të njeriut dhe shoqërisë. Nevoja  për një jetë më të mirë, të shëndosh, me rregull, me ardhmëri dhe të sigurtë në vendin tonë, shpesh…

0 Comments