emisioni ‘të paekspozuarit’ tema : stadiumi i ri i tiranes

emisioni ‘të paekspozuarit’ tema : stadiumi i ri i tiranes
ky emision u transmetua më 5 maj 2016 në ora news

*materiali i prezantuar nuk e paraqet qëndrimin apo reflektimin e asociacionit të arkitektëve në lidhje me çështjet e trajtuara.

Leave a Reply

emisioni ‘të paekspozuarit’ tema : stadiumi i ri i tiranes