13439193_1792853877600678_8319550540633431366_n (1) 13533101_1792854270933972_8952678598636490820_n 13599898_1792854110933988_5082297619505640268_n

fjala e hapjes e ilir murselit ceo i asociacionit të arkitektëve të kosovës

4.07.2016 eup prishtinë.

të nderuar musafir, zonja dhe zotërinj, kolegë arkitektë,

Në emër të asociacionit të arkitektëve të kosovës ju dëshiroj mirëseardhje në nisjen e paw 2016  -javës së  arkitekturës në prishtinë, me këtë ngjarje.

ky është sezoni i 4 i paw javës së arkitekturës  në prishtinë, që tani më mund të quhet tradicional, dhe shpresojmë e  dëshirojmë që edhe në shumë sezone të ardhshme ky eveniment ti reflektoj ngjarjet arkitekturale si në vend ashtu dhe në botë.

qëllimi i kësaj ekspozite, është ta përkujtojmë ekzistimin dhe punën e një shtëpie projektuese-byroje urbanistike, arkitekturale dhe inxhinjerike – entit për urbanizëm dhe projektim –  një kohë më të madhin në vend që më shumë se gjysëm shekulli ka qenë gjeneratorë i vizioneve për një jetë më të mirë të shoqërisë kosovare.

krijimi i entit lidhet ngusht me frymën e periudhës historike të cilës ai i takon.

vitet e 60’ të shek XX mbesin si vitet që lakohen me fjalëkupëtimet ose “memet” si: progresi, zhvillimi, ndërtimi, banimi, industrializimi të gjitha të lidhura me fjlëkupëtimin:  i/e vendit.

në të njejtën kohë idetë e arkitekturës internacionale e pushtuan globin. përfundimi i ndërtimit të projektit më të madh global të këtijë stili e fryme – qytetit brazilia në prill te vitit 1960- do të mbetet frymëzim për manifeston e themelimit dhe punës  jo vetëm për entin për urbanizëm dhe projektim në prishtinë por edhe për institucionet e ngjashme nëpër shumë vende që ishin në zhvillim në atë kohë. këto ide shihen qartë në ambientin e vetë vendit të punës së entit – objektin ku gjendemi sot, e që paraqet një margaritar të arkitekturës së kohës së vet në zemrën e prishtinës.

ky vend ka prodhuar dhe ka kontribuar shumë në atë se çka sot shohim në të gjitha qytetet e kosovës. mbetet mjaft të punohet në lidhje me rëndësinë dhe vlerat e punës së këtijë institucioni, e që kjo ekspozitë nuk e ka marr si dimension të shprehjes.

por megjithatë shpresojmë se ky moment do të jetë jo vetëm përkujtim por edhe një  nisje që prodhimet urbanistike arkitekturale e inxhinjerike të kësaj shtëpie të trajtohen mëtutje nga ekspertët e këtyre lëmive.

fatkeqësisht pas më shumë se një gjysëm shekulli pune kjo shtëpi e madhe nuk arriti ti përballoj dhe mbijetoj sfidat e kohës së sotme që e çuan  atë drejt shuarjes, sikurse edhe disa institucione të tjera të ngjashme në vend.

kthehem me pak fjalë edhe për asociacionin e arkitektëve të kosovës:

shoqata jonë gjenezën e vet e gjen pikërisht këtu dhe në disa institucione më të vogla të ngjajshme të asaj kohe.

kolegë të eup kanë qenë themelues dhe udhëheqës të asociacionit, dhe kjo ishte arsyeja e madhe që asociacioni mori përsipër që ta realizoj këtë ekspozitë në shenjë të respektit ndaj:

një pune jashtëzakonisht të madhe në numër dhe sasi, ndaj kolegëve- shokë dhe familjar dhe në fund ndaj kontributit për profesionin e arkitektit, urbanistit dhe inxhinjerit.

në emër të asociacionit të arkitektëve të kosovës falënderoj:

ekipin e asociacionit të arkitektëve të kosovës që e realizoi këtë ekspozitë: arkitektet rozafa basha, ideal vejsa, visar geci, eliza hoxha, xhafer plakiqi, senat haliti

Studentët e arkitekturës: egzon bajrami, dhurata avdiu,trendafile ajvazi

arkitektin e entit për urbanizëm dhe projektim sali spahiu

paw java e arkitekturës në prishtinë, arkitektin bekim ramku, që na dha këtë moment brenda realizimit të javës.

arkitekt xhafer plakiqin me ekipin e tijë: veton rizani, kushtrim olluri, misim berisha dhe ylber plakiqi, për rregullimin dhe shfrytëzimin e hapësirave të eup.

arkitektin gazmend bunjaku “po design” për mobilim;

inxhinjer selver hasanin për zërim;

lighthouse burim beha;

arkitekt ilir gjinolli për huazimin e një pjese të materialit nga ekspozita modernizmi kosovar:

birra prishtina për sponsorimin e mbrëmjes së sontme;

dhe në fund,

ata që janë materja e kësaj ekspozite pa të cilët nuk do të ishim sot këtu

kolegë arkitektët, inxhinjerët, teknikët  dhe stafi mbështetës i entit për urbanizëm dhe projektim.

Leave a Reply

hapet java e arkitekturës në prishtinë paw 2016